Muoviputket ja -profiilit

Extron-Mecanor tarjoaa laajan valikoiman korkean suorituskyvyn ekstruusiolinjoja kansainvälisten standardien mukaisten polyolefiinisten vesi-, kaasu- ja viemäriputkien tuotantoon. Saatavilla on ekstruudereita, putkisuulakkeita ja inserttejä, kalibrointityökaluja sekä oheislaitteita kuten kalibrointialtaita, jäähdytysaltaita, kelauslaitteita, sahoja, kelaimia, jne. Toimitamme sekä kokonaisia kokoonpanolinjoja että yksittäisiä laitteita asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yhteistyössä johtavien korrugointiyksiköiden valmistajien kanssa Extron-Mecanor toimittaa valmiita tuotantolinjoja kevyiden, kaksiseinämäisten korrugoitujen putkien valmistamiseen. Extron-Mecanorilla on ainutlaatuista tietotaitoa ja osaamista, edistykselliset ekstruusiolinjat ja jatkojalostuslaitteet erikoissovelluksiin kuten kuumakutistuvat putket, PEX-putket tai muoviset ruohomatot.

Gravimetrisen mittaus- ja säätöjärjestelmän etu on materiaalin kulutuksen valvonta, joka pitää linjan tuoton ja tuotteen painon per metri vakiona. Raaka-aineen säästön ja parantuneen laadun lisäksi käynnistykset ja materiaalinvaihdot nopeutuvat.

Putkenpäällystys

Raaka-aineen hallinta:

  • Annostelu ja reseptien optiminti, hävikin vähentäminen, nopeat reseptin vaihto, laadunhallinta.

Prosessinhallinta:

  • Pinnoitteen paksuuden profiilin säätö, pinnoituslämpötilan hallinta, energian kulutuksen seuranta, tuotannon ja hävikin seuranta.

Tuotteidenhallinta:

  • Tuotevirheiden seuranta, reaaliaikainen laadun mittaus.

Putkenpäällystys:

  • Pieni suulakevolyymi mahdollistaa lyhyen viipymäajan ja pienen lämpöjännityksen, jolloin saavutetaan hyvät putken mekaaniset ominaisuudet.
  • Paine ei nouse edes suurella materiaalin syötöllä matalissa lämpötiloissa.
  • Tarkka sulan jakautumien, joka minimoi seinänpaksuudenvaihtelut.
  • Lyhyt puhdistusaika materiaalin värinvaihdon yhteydessä.

Tuotantoketjun muut tuotteet

Raaka-aineen siirto

Gravimetri

Ekstruuderi

Putkisuulake

Kalibrointiallas

Jäähdytysallas

Putkien vetolaite

Putkilinjasaha

Putken muhvaus ja tiivisteen asennus

Pakkaus-
automaatio