Kuoriutumistesti

Kuoriutumistesti, kenttäkäyttöön sopiva kuoriutumislujuuden mittauslaite

Kuoriutumistestillä (peel off test) testataan pinnoitettujen teräsputkien adheesiota. Pinnoituksen laadun varmistamiseksi standardit vaativat kuoriutumistestien tekemistä pinnoitteelle. Korkea vetokapasiteetti mahdollistaa pinnoitteen kuorimisen jopa erittäin suurilla kuorimislujuuksilla.

Laite mahdollistaa testauksen sekä putken kehän suuntaisesti että pituussuuntaan.

Lineaarinen liikkeen konstruktio mahdollistaa erilaisten voima-etäisyys-mittausten, esimerkiksi vetokokeen, tekemisen.

Ohjelmisto mahdollistaa ammattimaisten raporttien ja esitysten tekemisen.

Tallennettua dataa käytetään laadunvarmistuksen analyyseissä kuten muovipinnoitteen adheesion määrittämiseen teräsputkessa.

Laite sisältää mittauslaitteiston ja tarvittavat lisälaitteistot sekä ohjelmistot tietojen tallentamiseen ja raporttien luomiseen. Laite on helppo ottaa mukaan erilaisiin testausolosuhteisiin.

Peel-Strength Tester Peel-Strength Tester Peel Off Tester

Voima, NNopeus, mm/minNäytteen leveys, mmIsku, mmPutken Ø, mm
3000 saakka10-6040 saakka280kehä 168
pitkittäinen 200

Esitteet

Peel Off Tester